Frýdlantsko je jedním ze severních výběžků České republiky, malebné území ohraničené na jihu hřebenem Jizerských hor a ze zbývajících tří stran státní hranicí s Polskem. Všech 18 obcí, které v tomto výběžku leží se rozhodlo v roce 2001 založit Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mikroregion Frýdlantsko. Více informací o tomto samosprávném celku naleznete zde.

V letech 2017 – 2018 realizuje svazek obcí projekt „Frýdlantsko GO“  – Strategické řízení Mikroregionu Frýdlantsko  z OP Zaměstnanost. Tento projekt umožňuje sestavit strategický plán, který bude podkladem pro další rozhodování zástupců obcí v celém regionu.

Příprava dokumentu má několik částí:

Analytická část – sestavování obrazu Frýdlantska na základě statistických dat, analýzy dokumentů, které o Frýldantsku hovoří, ale také a to především na základě potřeb obyvatel Frýdlantska

Strategická část – shrnutí informací a nastínění potřeb obcí Frýdlantského výběžku

Prozatím probíhá analýza dokumentů, a ve dnech 10. – 11. 11. proběhlo také veřejné setkání v Zámeckém pivovaru (více v záložce Frýdlantsko 2030, jehož cílem bylo shromáždění informací o potřebách zdejších obyvatel.

Veřejným setkáním provedli  Blažena Hušková a Petr Klápště, spolu s týmem facilitátorů v současné době probíhá třídění získaných informací do do smysluplného a přehledného (strategického) dokumentu .

Kontaktními osobami, které poskytnou více informací jsou Jitka Doubnerová a Anna Randáková z kanceláře DSO Mikroregionu Frýdlantsko.

Případné dotazy, náměty či připomínky směřujte na následující kontakty: dsofrydlantsko@gmail.com, + 420 702 062 657 (J. Doubnerová),  +420 702 096 339 (A. Randáková)