V minulém týdnu se uskutečnila další setkání s názvem „Promazáváme soukolí“. Děkujeme všem, kteří pomohli stanovit cíle, jak chceme aby Frýdlantsko vypadalo v roce 2030, ukazatele, podle kterých budeme sledovat, zda se Frýdlantsko mění a opatření, která je zapotřebí realizovat abychom dosáhli cíle.

Čekají nás poslední setkání jejichž obsahem bude diskuse nad otázkami:

Napadá Vás ještě nějaké opatření k doplnění?
Jaké kroky jsou nejdůležitější?
Čím je potřeba začít?
Kdo by se mohl do naplňování opatření zapojit?

Zájemce o Blaho Frýdlantska očekáváme ve středu 2.5.  (témata: vzdělávání, sociální služby, doprava, zdravotnictví, pracovní příležitosti,…)
Všechny, které zajímá Voda a krajina, zveme ve středu 9. 5. (témata: retence vody, lesy, zemědělství, ochrana)
Skupina Poklady Frýdlantska se sejde v pondělí 14. 5.  (témata: památky, atraktivity, cestovní ruch, propagace)
Začínáme v 19:00, očekávaná délka setkání 2 hodiny. Sejdeme se v prostorách MAS Frýdlantsko, Děkanská 74, Frýdlant, 1. patro, pozvánka
Výsledky naší společné práce a podklady pro poslední jednání najdete ZDE.

V případě, že nedorazíte, ale chtěli byste nějaká opatření doplnit, můžete do tabulky zasahovat ve formě komentářů, nebo nám svoje podněty zasílejte na e-mail dsofrydlantsko@gmail.com