V dnech 4. 4. 2018 a 11. 4.  se uskutečnila první setkání praconích skupin s názvem „Promazáváme soukolí Frýdlantska“. Ve třech pracovních skupinách „Poklady Frýdlantska“ „Blaho“ a „Voda a krajina“ jsme sestavili představu o tom, jak chceme, aby Frýdlantsko vypadalo v roce 2030 a definovali ukazatele, jak poznáme, že stavu bylo dosaženo. Výsledky můžete komentovat a připomínkovat ZDE. Nejlepší však bude, když sami přijdete na další setkání, více informací najdete TADY.

Těšíme se na Vaše nápady.