Strategický plán je dokument, který shrnuje potřeby území a nasťiňuje, představy uživatelů území o jeho budoucí podobě.

Předseda  Dobrovolného svazku obcí Frýdlantsko (DSO Frýdlantsko) Vladimír Stříbrný a místopředsedové Dan Ramzer a Milan Götz se shodli, že společná strategie nemá být jen papírovým dokumentem. “Chceme promyslet, prodiskutovat a popsat živou a sdílenou představu o tom, co je na Frýdlantsku zapotřebí udělat, kam napřít energii lidí a kam investovat peníze.” upřesnil V. Stříbrný.

Příprava strategického dokumentu Dobrovolného svazku obcí je součástí projektu „Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko“ s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002836, který je financován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.