Na podzim 2013 proběhlo veřejné setkání obyvatel Frýdlantska s cílem zjistit,  jaké vidíte problémy regionu a jeho hodnoty využitelné k rozvoji.  Mluvili jsme i o potřebách obyvatel. Výsledky setkání jsou shrnuty v prezentaci.

Jedním z často zmiňovaných témat byla chybějící společná propagace a společný postup v oblasti cestovního ruchu. Abychom se mohli rozhodnout, kam napřít síly, budou v období únor – duben 2018 probíhat řízené rozhovory s klíčovými aktéry v území.

Cílem rozhovorů je zjistit, jaké jsou zájmy jednotlivých aktérů a jak by se jejich aktivity daly propojit. Informace zjištěné při rozhovorech využijeme k návrhu, jak organizovat společnou propagaci zajímavých možností a aktivit, které v území už jsou. Stejně tak budeme hledat cesty jak podpořit nové aktivity a nabídky pro turisty. Smyslem není nastartovat hromadný příliv turistů a připravit budování velkolepých středisek. Půjde o to zlepšit image regionu a zajistit to, aby společná nabídka byla v silné konkurenci viditelnější.  Turistický ruch na Frýdlantsku by měl přinést prospěch nejen turistům, ale zejména místním lidem, kteří pro cestovní ruch vytvářejí podmínky například provozováním ubytovacích a stravovacích zařízení, muzeí apod.

O výsledcích  studie “Destinační management na Frýdlantsku – bariéry, potřeba” budeme v březnu a dubnu diskutovat na pracovních skupinách, kde se budeme snažit navrhnout, jakými konkrétními kroky společnou propagaci Frýdlantska posílit a vylepšit.