V souhrnné prezentaci najdete informace co se při přípravě dokumentu „Frýdlantsko 2030“ událo, jaké informace jsme posbírali a jaké jsou klíčové oblasti k dalšímu řešení. V následujících měsících bude formulován návrh strategie a cíle, tedy konkrétní mety, kterých chceme dosáhnout v jednotlivých klíčových oblastech za asi 5 let.  Nakonec formulujeme konkrétní projekty, aktivity a úkoly. Je také potřeba naplánovat, kdo (instituce, člověk) se jim bude věnovat, kolik bude potřeba času a peněz a odkud je případně možné peníze získat.

Prezentace „Rozpracovanost Frýdlantsko2030“