Jak bude vypadat Frýdlantsko v roce 2030?

Co je zapotřebí pro to udělat?

Máte představu? Přijďte se o ní společně pobavit na veřejné setkání  obyvatel Frýdlantska, které se uskuteční v pátek 10. listopadu 2017 od 17 hodin v Zámeckém pivovaru ve Frýdlantě.

V příjemném prostředí budeme shromažďovat Vaše nápady a názory na to, jak by mělo vypadat Frýdlantsko Vašich snů. A pokud Vás společná práce bude bavit, můžete v diskuzích a plánování pokračovat i v sobotu 11. listopadu.