Jsme v polovině, čeká nás plánování

V souhrnné prezentaci najdete informace co se při přípravě dokumentu „Frýdlantsko 2030“ událo, jaké informace jsme posbírali a jaké jsou klíčové oblasti k dalšímu řešení. V následujících měsících bude formulován návrh strategie a cíle, tedy konkrétní mety,...

Vaše nápady pro sobotní plánování

Pokud máte chuť můžete přidat svůj nápad, co z dějů zvenčí by mohlo v budoucnu ovlivnit Frýdlantsko v dobrém či zlém a jak. Víme, že je náročné a že i jeden nápad dá práci. Můžete využít svých zájmů či profesních zkušeností. Podělte se o svůj nápad ve sdíleném...